Dňa 14.apríla sa uskutočnil prvý  harmonogramový zber biologického kuchynského odpadu (BRKO) na sídlisku Sever, Jas a Clemtisových Sadoch.  Vyzbieralo sa ho necelých 300 kg z 29 ks rozmiestnených nádob, za čo patrí obyvateľom poďakovanie. Zber sa uskutočnil zberovým vozidlom s myčkou, ktorá zabezpečila umytie zbernej nádoby a jej hygienizáciu. (viď. video)    

Už o týždeň 21.apríla budú distribuované 120 l hnedé nádoby aj na Sídlisko SNP, Revolučná a ul.Úzku. V prílohe prinášame aj pár foto - záberov z obsahu zberných nádob počas týždňa, prosíme o dodržiavanie nastavených  pravidiel triedenia jednotlivých zložiek, ktoré sa môžu vhadzovať do hnedých zberných nádob, aby sa mohlo pristúpiť k ekologickému zhodnocovaniu tohto druhu vyzbieraného odpadu.

V prípade, že na niektorom zbernom stanovišti nebude postačovať jedna nádoba, na základe monitoringu budú podľa potreby doplnené ďalšie.