Technické služby mesta Galanta za účasti objednaných externých arboristov realizovali na piatich stromoch - platan javorolistý  rastúcich na  ploche parkoviska za MsÚ dňa 21.marca  ich  odborné ošetrenie. 

Samotné ošetrenie stromov  je rozdelené do 4 etáp:

1. etapa zahŕňala (radikálny) redukčny rez  - jeho cieľom bolo predpripraviť stromy  na zapestovanie hláv, následkom čoho by sa mali výrazne zmladiť a vytvoriť nové výhony na kostrových konároch.
V  druhej etape  budú z korún odstránené  zahusťujúce konáre, následkom čoho  sa dosiahne výrazný zmladzovací efekt stromov. V tretej etape sa už konáre orežú do finálnej podoby so založenými hlavami.
Posledná  štvrtá etapa  predstavuje pravidelný, udržovací rez platanov.

Takto zapestované koruny stromov si budú vyžadovať  následne  pravidelnú každoročnú údržbu pre zachovanie novovzniknutého habitusu. Mestský úrad  Galanta ma naplánované aj  stavebné úpravy dlažby pri stromoch spôsobom, aby sa  vytvoril dostatočný priestor pre efektívne vsakovanie vody a   zabezpečenie živinového toku  pre koreňový systém  stromov.