Dôvodom, prečo vznikli neodnímateľné vrchnáky, je naozaj snaha znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu a vrchnáky následne recyklovať a materiál znovu využiť na niečo iné. Pre zákazníka sa však nič nemení a svoj obľúbený nápoj si vychutná aj naďalej, a bez obmedzení. Teda primárnym účelom neoddeliteľných vrchnákov je, že sú po celý čas pripojené k fľaši a spoločne putujú do recyklácie.

Zavedenie neodnímateľných vrchnákov nariaďuje od 3.7.2024 európska legislatíva, ktorá je záväzná pre všetky členské štáty. Niektorí výrobcovia si túto povinnosť splnili s menším predstihom, aby svoj záväzok začali dodržiavať načas.

Vrchnáky sa pri recyklácii oddeľujú a následne drvia. Sú hodnotným materiálom napríklad pri výrobe inštalačného materiálu, paliet, kontajnerov, škatúľ a ďalších produktov. Je dobré najmä na to, aby sa vrchnáky dostali až k samotnej recyklácii. A aby sa tak stalo, je potrebné, aby boli spojené s fľašou a zbytočne neskončili v komunálnom odpade ako sa to dnes často deje.

Fľaše s inovovaným a trvalo pripojenými vrchnákmi sú praktické, hygienické, bezpečné a ľahko použiteľné. 

Výhodou je, že napríklad, ľudia s telesným znevýhodnením alebo šoféri môžu jednou rukou fľašu znovu zatvoriť.