Mesto Galanta a Správa cintorínov v Galante oznamuje verejnosti, že počas  45. kalendárneho týždňa budú cintoríny v Galante   v termíne od 2.novembra (pondelok) do 8.novembra 2020 (nedeľa) vrátane  otvorené od 7.00 hod. do 21.00 hod.