Technické služby mesta Galanta v priebehu 12. kalendárneho týždňa  2024  realizovali na  stromoch - platan javorolistý  rastúcich na  ploche parkoviska za MsÚ už  tretiu etapu  odborného ošetrenia formou tzv. " rezu na hlavu".  Je to síce neštandartný zásah, ktorý sa uplatňuje v krajných prípadoch, ale "hlavy" sa však musia zakladať citlivo  a s časovým odstupom jednotlivých zásahov rozdelených v niekoľkých fázach a to iba v prípade taxónov s dobrou kompartmentáciou.

S príchodom  tretieho roku  sa odborným rezom definitívne zakladajú miesta na tzv. "hlavy". Rozmiestnenie  "hláv" už rešpektuje tvar koruny charakteristický pre  daný taxón. V ďalších rokoch sa bude uplatňovať už iba udržiavací rez.