V rámci územia mesta Galanta sa Technické služby mesta Galanta starajú  o cca  50 ha  mestskej zelene, ktorá  si  v rámci každodenných činností vyžaduje aj plánované  polievanie, najmä v prípade novej výsadby. Nad územím  mesta prevláda počas roka suché podnebie, na prirodzené zrážky sa nemôžme spoliehať a sme nútení hľadať riešenie zálievok pre záhony a mladé stromy.  

Prioritne sú  polievané  nové výsadby letničkových záhonov, príkladom je tradičná uvítacia vlajka mesta Galanta na Šaľskej ulici, výsadby záhonov pred Mladosťou, záhony na pešej zóne, rovnako i nová stromová  alej  na ul. Hlavnej  a  Vajanského,  kde sme v pilotnom testovacom programe vysiali osivo lúčnych kvetov. Je to trend v mnohých mestách. Hlavným cieľom je zvýšenie vizuálnej hodnoty priestoru, udržanie vlhkosti v pôde po zapojení porastu. V "malom" parku SNP  boli realizované  výsadby kvetov aj s  novinkou  vo forme  trvalkového záhona v starej nefunkčnej fontáne. Polievané sú  aj  tradičné visiace muškáty v závesných vázach na Hlavnej ulici, trvalkové záhony ul. Hodská, či nové výsadby letničiek pred MsKS.

Od mesiaca máj  2022  bolo do  polievania zapojené  aj druhé  polievacie  vozidlo, obe vozidla  majú nainštalovanú 1000 l nádrž s čerpadlom. Takto denne dokážeme efektívne a účelne rozviesť a použiť takmer  16 000 l vody,  vrátane víkendov.

Vodným zdrojom je studňa na Ruskej ulici, kde  však prosíme vodičov o zhovievavosť pri čerpaní vody do našich vozidiel.