Technické služby informujú verejnosť, že z dôvodu poruchy siete bude od 4. apríla  nefunkčná časť  verejného osvetlenia na ul. Z.Kodálya  v úseku od ul. Poštová po ulicu Vajanského.  

Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje , vyžaduje si však  dodanie služieb od  externej firmy, ktorá práce zrealizuje  v priebehu 14-15.kalendárneho týždňa

Ďakujeme za porozumenie.