Technické služby mesta Galanta  oznamujú verejnosti,  že dňa  29.septembra 2021 (streda)  sa na ul. Hlavná ( lokalita pri   Vlastivednom múzeu, fare a  prechode pre chodcov)  uskutoční orez drevín.  Z tohto dôvodu  žiadame vodičov a chodcov , aby   v tento deň strpeli obmedzenia týkajúce sa pešieho prechodu a  vodiči rešpektovali dopravné obmedzenia a  pokyny polície. Za pochopenie ďakujeme!