Technické služby mesta Galanta  oznamujú verejnosti,  že dňa  23.septembra 2021 (štvrtok)   sa na ul. Hlavná ( lokalita pri Slovenskej sporitelni a novootvorenej kaviarni )  uskutoční orez drevín.  Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste   v tento deň neparkovali v danej lokalite a strpeli obmedzenia týkajúce sa pešieho prechodu. Za pochopenie ďakujeme!