Mesto Galanta a Technické služby mesta Galanta  oznamujú verejnosti,  že v dňoch 17.-18. augusta 2021   sa na ul. Hlavná (od predajne Optiky Miklós až po štátnu políciu) uskutoční orez drevín.  

Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste   v týchto dňoch neparkovali pred prevádzkami v danej lokalite a strpeli obmedzenia týkajúce sa pešieho prechodu, uzávierky terás a vstupu do príslušných prevádzok.

Za pochopenie ďakujeme!