V nadväznosti na uznesenie  Vlády SR ohľadom rozšírenia opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu bude zberný dvor Galanta uzatvorený  v termíne  od 24.10.2020 (sobota)  do 2.11.2020 ( pondelok)  

V prípade akejkoľvek zmeny  v otázke prevádzky zberného dvora budeme verejnosť v predstihu  informovať.