Technické služby Mesta Galanta oznamujú verejnosti , že zberný dvor bude  z technických príčin dňa 31.12.2021 (piatok)  zatvorený. 

Služby zberného dvora bude možné najbližšie využiť v utorok 4.1.2022.