Technické služby Mesta Galanta oznamujú verejnosti, že prevádzka zberného dvora bude  dňa 10.1.2023 z technických príčin  uzatvorená.