Technické služby Mesta Galanta oznamujú obyvateľom mesta a verejnosti, že zberný dvor bude dňa 28.12.2019 (sobota) a 31.12.2019 (utorok) z technických príčin zatvorený. Služby zberného dvora budú k dispozícii od 2.januára 2020 v tradičných prevádzkových hodinách.