Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Galanta  s okamžitou platnosťou t.j. dňom 13. marca 2020 sú TsMG uzatvorené až do odvolania.  Obyvateľov žiadame, aby svoje záležitosti riešili elektronicky alebo telefonicky. Kontakty na zodpovedné osoby sú uvedené v sekcii kontakty. V prípade určenia ďalších opatrení Vás budeme informovať.            Ing. Ján Poľakovský- riaditeľ