Na základe rozhodnutia Krízového štábu Mesta Galanta zo dňa 7.1.2021  sú  všetky  detské ihriska  na území mesta Galanta a mestských častí  uzatvorené  pre verejnosť až do odvolania a  zakazuje  sa vstupovať  do ich priestorov. 

Z pozície správcu  detských ihrísk žiadame o dodržiavanie a rešpektovanie tohto nariadenia.