V dôsledku  vyhlásenia mimoriadneho stavu  v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny  a rozhodnutia krízového štábu Mesta Galanta  zo dňa 13.3.2020 sa  z  preventívnych dôvodov   ruší plánovaný veľkoobjemný zber v termínoch 17. a 18.3.2020 na území mesta Galanta  a 31.3.2020 v mestských častiach a na Kolónii . O plánovaní nových termínov veľkoobjemného zberu  budú obyvatelia v predstihu informovaní.