Mesto Galanta oznamuje obyvateľom lokalít IBV Mládežnícka štvrť, IBV Richtárske pole, bytové domy na sídlisku West , IBV Hody Východ a IBV Hody Západ, že sústavy verejného osvetlenia nie sú prevzaté od investorov predmetných lokalít do vlastníctva Mesta Galanta a správy Technických služieb mesta Galanta.

Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby sa obyvatelia predmetných lokalít pri výpadkoch na sústavách verejných osvetlení obrátili vždy na príslušných investorov lokalít, v ktorých porucha na sústave verejného osvetlenia vznikla.
Zoznam vlastníkov verejného osvetlenia podľa lokalít:


IBV Mládežnícka štvrť: Galanta Východ, spol. s r.o. - p. Karol Mikóczi, tel: 0903 226 922
IBV Richtárske pole: Richtárske pole s. r. o. - p. Gábor Gál, tel: 0908 780 116
Bytové domy sídl. WEST: GAWEST, s. r. o. - p. Roman Tuška, tel: 0905 105 019
IBV Hody Východ : ÁGHSTAV, spol.  s r.o. - p. Zoltán Ágh, tel: 0903 404 819
IBV Hody Západ: ÁGHSTAV, spol.  s r.o. -  p. Zoltán Ágh, tel: 0903 404 819