Na základe rozhodnutia Ústredného  krízového  štábu zo dňa 21.4.2020 v rámci prvej  fázy uvolnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 bude od štvrtka 23.apríla opätovne otvorené trhovisko  v Galante  v tradičných trhových dňoch  -  utorok, štvrtok a  sobota.

Vstup kupujúcich  na trhovisko  bude regulovaný správou  trhoviska,  aby nedochádzalo k nadmernej kumulácii  osôb,  žiadame  o rešpektovanie pokynov správcu trhoviska. V zmysle opatrenia ÚVZ SR zo dňa 21.4.2020 je nariadené, že  v čase mestských trhových  dní v utorok a štvtok  v čase od 9.00 do 11.00 hod. je možný vstup na trhovisko  iba pre osoby staršie  nad 65 rokov.
V sobotu je osobám nad 65 rokov zakázaný vstup na trhovisko a predajcom je zakázané osoby nad 65 rokov obsluhovať.

Priestor krytej tržnice bude opáskovaný a vstup na trhovisko pre kupujúcich bude vyznačený na  jednej strane a výstup na druhej strane trhoviska. Predajný čas bude od 6.30 hod. do 13.00 hod.
Uprednostnení  budú predajcovia s vlastným  sezónnym sortimentom – povolený  je  predaj sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny, ovocia.
Zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste.


Počet predajcov bude  na trhovisku  správcom regulovaný, aby boli zabezpečené dostatočné rozostupy medzi predajcami na jednotlivých predajných stoloch s  minimálnou vzdialenosťou 2 m.
Predajcovia sú povinní  mať počas predaja rúška a rukavice, sú zároveň  povinní zabezpečiť dezinfekciu pre potreby svojich zákazníkov.  

Rovnako návštevníci trhoviska budú mať povolený vstup len v rúšku, doporučujeme aj rukavice. Zároveň ich žiadame, aby dodržiavali minimálne dvoj-metrové rozostupy od ďalších kupujúcich a  v prípade, že v priestoroch trhoviska sa bude nachádzať väčší počet návštevníkov trhoviska, je potrebné vyčkať mimo krytej časti tržnice a rešpektovať pokyny správcu trhoviska.
Žiadame, aby návštevníci trhoviska sa v priestoroch  tržnice zdržiavali iba na dobu nevyhnutnú na uskutočnenie nákupu a tým uvolnili priestor  ďalším čakajúcim zákazníkom.

Aktualizácia 24.4.2020 o 19.00 hod.:

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika Slovenskej republiky zo dňa 24.4.2020 sa ruší zákaz vstupu seniorov nad 65 rokov počas sobotných trhov na trhovisko  v Galante,  aj obmedzenie pre seniorov nad 65 rokov počas trhových dní utorok a štvrtok mimo vyhradeného predajného času medzi 9.00-11.00 hod. Apelujeme však na seniorov, aby sa v priestoroch  tržnice zdržiavali iba na dobu nevyhnutnú na uskutočnenie nákupu.