Pracovníci Technických služieb Mesta Galanta na úseku starostlivosti o zeleň pokračovali v revitalizácii  vybraných verejných priestranstiev v centrálnej mestskej zóne, tentokrát  bol revitalizovaný zelený ostrovček kruhového objazdu na ul. Vajanského.

Samotnej výsadbe predchádzala povrchová úprava vytýčených plôch, ich  zrotovatorovanie, dovoz  a zarovnanie zeminy  a nakoniec samotná  výsadba levandulí a okrasných tráv Stipa. Následne pravidelné zavlažovanie, aby sa dosiahol naplánovaný konečný efekt výsadby.