Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalitách Revolučná štvrť 969 a 967 sú hotové!

Od 28.6.2024  môžu obyvatelia  týchto lokalít využívať nové polopodzemné kontajnery. V 27. kalendárnom týždni budú pôvodné 1100 l  zberné nádoby vyprázdnené a odvezené.

Nové polopodzemné kontajnery budú vyprázdňované podľa pôvodného  harmonogramu zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2024, čiže v tých istých dňoch, ako boli vyprázdňované pôvodné zberné nádoby.