V termíne od 18. októbra 2022 bude možné si vyzdvihnúť košíky na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu počas prevádzkových hodín Zberného dvora TSMG (vstup od Lidl).

Košíky na zber BRKO sú určené len pre domácnosti s trvalým pobytom na území mesta Galanta a mestských častí. Viac info na plagáte v prílohe