Sofora japonská  v mestskej časti  Javorinka  pri dennom centre je zrejme najväčši exemplár tohto stromu  široko ďaleko nielen v galantskom regióne. V minulosti sa jej veľké kostrové rameno zlomilo počas intenzívnej búrky, čím bola koruna asymetrická a časom sa aj prehustila.V mieste zlomu a v odkrytom priestore sa  masívne zahustila a narástli sekundárne konáre, čím sa stala rizikovou z hľadiska bezpečnosti.

Za pomoci objednaných  arboristov  a pracovníkov TSMG  jej bola poskytnutá odborná starostlivosť. Bol  vykonaný zdravotný rez, lokálna redukcia, redukovali sa ramena i tie v okolí straty ramena. Upravila sa podjazdná  i podchôdzná výška.Výsledok ošetrenia je možné si porovnať  na fotografických záberoch.