Technické služby ponúkajú obyvateľom Mesta Galanta  ( po preukázaní sa dokladom  o trvalom pobyte na území mesta) možnosť  zakúpiť si  sitovaný necertifkovaný kompost  z produkcie mestskej kompostárne  určený  do záhrad. Cena  je stanovená na 3 € s DPH za 100 kg.  

Odber záhradného  kompostu bude  možný dvomi spôsobmi:
1. na zbernom dvore počas prevádzkových hodín  do vlastných nádob (vrecia, prepravky, krabice, vedra a podobne), platba sa uskutoční  na základe vystaveného vážneho lístka. Minimálny  odber -  nad   50 kg.
2. Odber väčšieho  množstva kompostu  môže  byť  zabezpečený  vozidlami TSMG v rámci Galanty v paušálnej cene 60 € s DPH pri vozidlách do 3,5 t , pri kontajnérových vozidlách nad 12 t  v cene 84 € s DPH.  V prípade vlastnej dopravy sa  uhrádza  poplatok za nakladanie, kde hodinová sadzba nakladača  je  84 € s DPH/hodina.
Ďalšie informácie ohľadom logistiky (prepravy)   poskytne vedúca dopravy  - t.č. 0902 038 135

Odporúčanie : záhradný kompost je potrebné zapracovať do pôdy v  dávke cca 5 kg/m2. Pri miešaní so zeminou 1 diel kompostu a cca 5 dielov zeminy. Aplikuje sa priamo na miesto použitia  s bezprostredným  zapracovaním bez pridávania ďalších komponentov, minimálne do hĺbky  10 cm.

Vstupné suroviny na výrobu kompostu - biologický rozložiteľný zelený odpad (BRO) zbieraný od obyvateľov mesta, BRO z orezov kríkov,  stromov,  čerstvo pokosená tráva, opadané lístie.

Výroba kompostu sa realizuje na základe povolenia Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave zo dňa 22.4.2022 a rozhodnutia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy  Galanta zo dňa 23.6.2022 v prípade použitia vstupného materiálu - vedľajšieho živočíšneho produktu kategórie 2 alebo 3.

   

Zároveň ponúkame na predaj palivové drevo mix - nespracované - nekálané vážené: 
cena  200 € s DPH / tona  ( cca 4  m3). 
V prípade záujmu kontaktujte vedúceho PT úseku na t.č. 0948 848 880  počas pracovného týždňa medzi 7.00-14.00 hod. a dohodnite si  osobný odber.