Súčasťou starostlivosti o mestskú a parkovú zeleň je aj odstraňovanie pňov vyrúbaných stromov. Rýchlym, efektívnym, šetrným a  ekologickým spôsobom odstraňovania pňov a častí koreňového systému je frézovanie.  

Technické služby mesta Galanta v spolupráci so špecializovanou spoločnosťou vykonávali túto činnosť na území mesta Galanta a mestských častí v priebehu 39. a 40.kalendárneho týždňa. Fréza postupne drví peň na malé hobliny,  ktoré sa počas procesu frézovania prirodzene zmiešavajú s pôdou. Vzniknutá organická hmota sa používa na zasypanie jám, kde sa postupne rozloží. V priebehu dvoch dní sa podarilo frézovaním odstrániť takmer 60  pňov bez výraznejšieho poškodenia okolitého prostredia.