Technické služby Mesta Galanta zabezpečujú  vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov na základe zmluvného vzťahu s OZV Natur-pack a.s. na území mesta v odpadových komoditách -  papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky.

Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov Mesto Galanta a Technické služby Mesta Galanta v spolupráci s OZV NATUR-PACK, a.s., prispeli k zlepšeniu životného prostredia 422 895 kg vytriedeného odpadu, čo predstavuje 28,18 kg na obyvateľa mesta.

Ďakujeme.

Súbory na stiahnutie: