Technické služby Mesta Galanta - správa trhoviska oznamuje verejnosti , že z dôvodu odstávky vody na území celého mesta, kedy  nebudú v prevázke ani mestské verejné toalety  sa utorkový trh dňa 11.7.2023 neuskutoční. 

Prípadne bližšie informácie Vám poskytne správkyňa trhoviska na t. č. +421 940 612 122, prípadne kontaktujte sekretariát TsMG +421-31-780-24-27