S pribudajúcimi vysokými letnými teplotami pristupili Technické služby mesta Galanta k dezinfekcii a čisteniu zberných nádob na komunálny odpad.Čistením kontajnerov sa zabezpečí čistota, dezinfekcia, eliminácia zápachu a hygienický štandard.

Dezinfekcia nádob prebieha bezprostredne po vývoze odpadu, pracovníci vydezinfikuju vysokotlakovým čističom Biomant Compact povrch nádob a vnútornú časť priamo na stanovišti,  čím  sa likvidujú baktérie, vírusy, riasy a nižšie huby.

Pozrite krátke video: