Strihanie kríkov, udržiavanie  trvalkových záhonov, okopávanie, orezy a výruby drevín a stromov, čistenie  verejných priestranstiev  a krajníc na území mesta, strojné zametanie miestnych komunikácii a chodníkov po zimnej údržbe, príprava záhonov na výsadbu a  realizácia novej výsadby,  či údržba  mestského mobiliáru, detských ihrísk a čistenie cestných vpustí - to je rozmanitosť prác počas zimných mesiacov, ktoré  vcholia s príchodom prvých jarných lúčov a rozkvitaním prvých kvetinových cibuľovín.