Nakoľko sa okres Galanta nachádza v žltej zóne Covid semaforu, jesenná etapa zberu veľkoobjemového odpadu v meste Galanta formou mobilného zberu z vopred určených stanovíšť, v zmysle určených termínov harmonogramu, je ZRUŠENÁ.  

V najbližších dňoch Vás budeme informovať o nových termínoch zberu veľkoobjemového odpadu formou pristavenia veľkokapacitných kontajnerov.