Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 12. októbra - 18. novembra 2020 bude prebiehať jesenný zber objemných odpadov z domácností. 

Jednotlivé lokality, kde bude v presne určený deň a čas pristavený veľkokapacitný kontajner rovnako aj rozšírené prevádzkové dni Zberného dvora mesta Galanta sú zadefinované v priloženom plagáte.