Technické  služby mesta Galanta  v súčinnosti  s Mestskou políciou  zabezpečovali  od 12. októbra  do 18. novembra 2020 v rozsahu deviatich pracovných dní jesenný zber objemných odpadov z domácností, prostredníctvom určených  47 stanovíšť.

V jednotlivých určených  lokalitách boli v presne určený deň a čas pristavené veľkokapacitné kontajnery, kde bolo vyzbierané   nasledovné množstvo veľkoobjemného odpadu:

Celkovo sa vyzbieralo počas jesenného veľkobjemného  zberu 140,76 t  veľkoobjemného odpadu v meste Galanta, v mestských častiach 42,96  t. 

Celkovo za jesenný zber 183,72 t.

Pre porovnanie v roku 2019  v jesennom období sa vyzbieralo v meste Galanta 159,44 t objemného odpadu, v mestských častiach 83, 8 t.