Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu, usmernenia RÚVZ  v Galante  a rozhodnutia krízového štábu Mesta Galanta zo dňa 2.10.2020 platí  pri smútočných obradoch na cintorínoch v  Galante   nasledujúce obmedzenie:  limit 50 prítomých osôb počas smútočného obradu, vrátane pracovníkov správy cintorínov a pohrebnej služby.  

Počas smutočných obradov je nevyhnutné mať rúško, používať dezinfekciu a udržiavať 2m rozostupy. Toto usmernenie  sa týka  smútočných obradov bez rozdielu, či sa konajú v exteréri, alebo interiéri.

Z obradov sa úplne vylučujú osoby, ktoré majú nariadenú karanténu, alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
Toto usmernenie sa vydáva na dobu -  až do odvolania.