V dôsledku  vyhlásenia mimoriadneho stavu  v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny  a rozhodnutia krízového štábu Mesta Galanta zo dňa 13.3.2020 sa z preventívnych dôvodov smútočné obrady budú vykonávať iba vo vonkajšom prostredí, mimo obradných miestnosti.  

Na základe usmernenia hlavného hygienika SR  zo dňa 16.3.2020 v súvislosti so šírením nebezpečného nového koronavírusu na území krajiny sa vydáva nasledujúce obmedzenie:
Pohrebné obrady je možné usporadúvať len za účasti najbližšej blízkej rodiny, resp. najbližších príbuzných s počtom max. 10 osôb.
Z obradov sa úplne vylučujú osoby, ktoré majú nariadenú karanténu, alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Toto usmernenie sa vydáva na dobu -  až do odvolania.