Na základe  rozhodnutia  zmluvnej OZV spoločnosti NATUR-PACK a.s.  sa "Kovové obaly" vhadzujú do žltej zbernej nádoby na "PET, Plasty, VKM ". Pracovníci TsMG  to následne  v separačnej hale vytriedia.

Medzi kovové obaly patria:
• plechovky (pivo, nealkoholické nápoje)
• kovové obaly z konzerv bez zvyškov (zaváraniny z ovocia a zeleniny, mäsové výrobky, paštéty a pod.)
• kovové vrchnáky z fliaš (pivo, destiláty a pod.)
• hliníkové kozmetické výrobky - tuby
• hliníkové fólie - viečka z jogurtov, smotany
• hliníkové obaly z čajových sviečok

Do zberu nepatria:
• kovový šrot znečistený chemikáliami (napr.kovové obaly od farieb, benzínu,  lepidiel a podobne)
• veľké a ostré kovové predmety, znečistené obaly(plechovky so zvyškami potravín)

Viac info o separácii na www.tsmg.sk/separacia