Foto-príbeh vianočného stromu z ulice Krásnej, ktorý mal smutný koniec ( pri finálnom osádzaní sa zlomil) a jeho prerod na adventný veniec, plus foto príbeh  dalšieho  stromu z Hodov, ktorý  majestátne ozdobil Mierové námestie  spolu už  s  vyzdobeným adventným vencom.