Flotila vozidiel Technických služieb sa rozšírila o  nový elektromobil so sklápateľnou korbou, ktorý bude   využívaný na úseku odpadového hospodárstva  pri činnosti  vyprázdňovania malých košov, služby čistenia  a upratovania zberných stanovíšť a verejných priestranstiev, prevozy materiálov (kompostu, štiepky)  z kompostárne pre úsek starostlivosti o zeleň.  

Vozidlo značky GOUPIL G 4 vie nadobudnúť rýchlosť max. 45 km/hod. Keďže ide o elektromobil, poháňa ho lítiová batéria s dojazdom 60 km.