Technické služby mesta Galanta v priebehu 10.-11. kalendárneho týždňa  2023  realizovali na  stromoch - platan javorolistý  rastúcich na  ploche parkoviska za MsÚ druhú etapu  odborného ošetrenia.

V  druhej etape  boli z korún odstránené  zahusťujúce konáre, následkom čoho  sa dosiahne výrazný zmladzovací efekt stromov.Následne sa pristúpi k tretej etape  a potom takto zapestované koruny stromov si budú vyžadovať  pravidelnú každoročnú údržbu pre zachovanie novovzniknutého habitusu.