Technické služby mesta Galanta pri príležitosti Dňa Zeme pri zohľadnení  súčasných  pandemických opatrení ponúkli jednotlivcom, či menším skupinám  súčinnosť pri organizovaní  tzv. mestského jarného upratovania svojho okolia, či odľahlých miest na území mesta. 

Táto aktivita sa stretla so záujmom, čo nás teší a preto sa chceme poďakovať všetkým individuálnym  účastníkom, vrátane  občianskych združení, ktorí  sa do tejto výzvy zapojili.

Ich  aktívnym prístupom v sobotu 24.4.2021 službu- konajúca posádka vozidla TsMG  naložila a odviezla  naplnené odpadové  vrecia, kartóny, rôzny stavebný materiál, kovový šrot, betóny, či vyschnuté konáre. 

Celkovo sa podarilo vyzbierať  takmer   jednu tonu odpadov

Ďakujeme...