Flotila vozidiel Technických služieb sa rozšírila o  nové špeciálne vozidlo  Mitusbishi Fuso Canter  s nadstavbou  ROSSI Qube - sklápateľnou korbou, ktoré  bude   využívané na úseku odpadového hospodárstva  pri  zbere biologického  rozložiteľného kuchynského odpadu v rodinnej zástavbe. 

Mesto Galanta s Technickými službami v dohľadnej dobe pripravuje spustenie zberu biologického  rozložiteľného kuchynského odpadu v rodinnej zástavbe, kde špeciálne vozidlo umožní obsluhe komfortné vyprázdňovanie kuchynského odpadu, ktorý obyvatelia vytriedia  a umiestnia do obdržaných košíkov určených na zber tohto druhu odpadov.

Počas prevádzkových hodín Zberného dvora TSMG (vstup od Lidl) si môžete  stále vyzdvihnúť košíky na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Košíky sú určené len pre domácnosti s trvalým pobytom na území mesta Galanta a mestských častí.