V roku 1971 začala OSN organizovať Deň Zeme  a  v roku 1990 sa 22. apríl stal Medzinárodným dňom Zeme. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia  a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach ako zabrániť znečisteniu. Vedenie mesta Galanta, Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia MsÚ,  Technické  služby mesta Galanta  a Templars Slovakia  pripravili a zorganizovali zaujímavé sprievodné podujatia pri príležitosti tohto dňa.

Výsadba stromu  v rámci Dňa Zeme  "platanu javorolistého " v areáli materskej školy SNP za aktívnej účasti detičiek, vytvorenie zalievkových mís k drevinám na destskom ihrisku Zornička, upratovanie detského ihriska Zornička a natieranie plotu na ZŠ G. Dusíka na sídlisku Sever, boli aktivitami za účasti organizátorov a dobrovoľníkov. Pozitívom navyše z hľadiska ochrany  životného prostredia bolo tiež použitie mulčovacieho materiálu z produkcie našej mestskej kompostárne.