Možností, ako už teraz naložiť so starým textilom, je hneď niekoľko – od upcyklácie / čo znamená, že zo starého, noseného textilu sa vyrába nové, módne oblečenie alebo doplnky)  cez rôzne výmeny až po darovanie. Textilný priemysel ničí životné prostredie hneď dvakrát. Najprv keď textil vzniká a potom, keď sa likviduje. Odhaduje sa, že v súčasnosti sa vo svete predá za rok viac ako 50 miliónov ton oblečenia a vyhodí sa až 92 miliónov ton. Z tohto množstva sa pritom zrecykluje len menej ako 1 %.

Táto situácia by sa ale čoskoro mala zmeniť. Nová Stratégia EÚ pre udržateľný a obehový textil sa v rámci balíka návrhov Európskej zelenej dohody zameriava aj na predĺženie životnosti, opätovnú použiteľnosť a vyššiu recyklovateľnosť textilných výrobkov. A tá sa bude týkať aj Slovenska.

 Dnes väčšina starého a nepoužiteľného textilu končí v zmesovom odpade, odkiaľ putuje rovno na skládku alebo do spaľovne. Zmeniť by sa to malo od roku 2025, čo znamená to, že za textilný odpad a jeho recykláciu budú zodpovední dovozcovia textilu a výrobcovia, od ktorých samotný textil pochádza.

V Galante máme možnosť triediť textil na zbernom dvore do špeciálnych kontajnérov.  Do kontajnerov na textil patria však len veci, ktoré majú ďalšie využitie.

Základným kritériom pri rozhodovaní, či odevy vyhodiť do popolnice alebo ich zaniesť do kontajnera, je ich stav a čistota.
Ak ide o zachovalé a vyprané oblečenie, patrí do kontajnera na textil. Pokiaľ sú to roztrhané, znečistené alebo znehodnotené kusy, patria do zmiešaného komunálneho odpadu.

Do kontajnerov na odevy môžete vkladať:

• Čisté odevy a svrchné oblečenie (kabáty, bundy)
• Čistú a zachovalú obuv
• Čisté posteľné prádlo a plachty

Možno to bude znieť neekologicky, ale všetky odevy, posteľné prádlo aj obuv by ste mali do kontajnerov na odevy vkladať zabalené v igelitovej taške alebo vrecku. Zabránite tak ich znečisteniu v kontajneri, kde často končí všetko na jednej hromade.