Od 18. októbra 2022 začne mesto Galanta čipovať zberné nádoby na komunálny odpad v mestských častiach Hody, Nebojsa a Javorinka.

Prosíme občanov mestských častí, aby nechali svoju zbernú nádobu vyloženú pred domom po každom vývoze odpadu až dovtedy, kým na nej nenájdu nalepený štítok. Proces čipovania nádob bude trvať niekoľko týždňov.