Pokiaľ ste si už vyzdvihli košík určený na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,  na Zbernom dvore TSMG si už môžete zakúpiť aj ďalšie biologicky rozložiteľné sáčky.  

Otváracie hodiny Zberného dvora:

pondelok ZATVORENÉ
utorok, štvrtok, piatok od 13.00 - 18.00 hod.
streda od 10.00 - 18.00 hod.
sobota od 8.00 - 13.00 hod. (v  mesiacoch január, február, marec, november, december)
sobota od 8.00 - 16.00 hod. (v  mesiacoch apríl - október)