V meste Galanta plánujeme realizovať anonymnú analýzu zmesového komunálneho odpadu z IBV a KBV. Jej cieľom je zistiť, čo všetko putuje na skládku odpadov, a koľko odpadu by bolo možné ešte vytriediť.  Analýza odpadu v našom meste sa uskutoční dňa 21.6.2022 na Mierovom námestí pred budovou Mestského úradu.  

Dobrovoľníci na analýzu sa môžu prihlásiť u p. Amrichovej emailom: daniela.amrichova@galanta.sk