V zmysle  § 4  vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 77/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ktorá je účinná od 1.1.2021 sa pohrebného obradu  môže zúčastniť len 6 osôb .  

Počas smutočných obradov je povolený len  vyššie stanovený počet osôb , nevyhnutné je mať rúško,   používať dezinfekciu  a dodržiavať 2 m rozostupy.

V prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb je nutné splniť podmienku, že v dobe začiatku  výkonu obradu budú mať všetci  účastníci  negatívny výsledok RT - PCR a lebo antigénového testu nie starší ako 12 hodín.

Správa cintorínov žiada  o dodržiavanie  predmetného nariadenia pri smútočných obradoch na cintorínoch v  Galante a rešpektovanie  pokynov správkyne cintorínov.