Technické služby mesta Galanta  zabezpečujú prevádzkovanie plateného parkovania na určených parkoviskách na území mesta.

V náväznosti na prijaté uznesenie Mestského zastupiteľstva v Galante č. 194- Z/2019 vo veci zavedenia plateného parkovania za Mestským úradom, Mestským kultúrnym strediskom a za OD Jednota pri mestskej tržnici budú nové informácie o systéme parkovania zverejnené po spustení plateného parkovania.

Parkovisko za OD Jednota pri mestskej tržnici

V súčasnosti je parkovanie  na parkovisku za OD Jednota pri mestskej tržnici spoplatnené pre osobné motorové vozidla  hodinovou sadzbou 0,70 eur/ hodina, autobusy 1,40 euro/hodina.
Platené parkovanie sa vzťahuje aj  pre technickú kontrolu vykonávanú ODI Galanta.

Prevádzková doba parkoviska:

Pondelok až piatok v čase od 7.00 hod. - 18.00.hod
V sobotu v čase od 7.00 hod.-  12.00.hod


Parkovanie mimo stanovenej prevádzkovej doby je bezplatné.