TSMG  koncom tohto leta na ul. Hlavnej  realizovali  odborné ošetrenie brestovcov ( lat. Celtis occidentalis ) v spolupráci s arboristami a  MsÚ Galanta. V naväznosti na to  TSMG  v 40. kalendárnom týždni začali  realizovať ich podsadbu.  

Pôvodné rastliny už neplnili svoju funkciu, boli prestarnuté a zašliapavané. Podsadbový materiál, resp. druhové zloženie vysadenej zelene bude nadväzovať na Hlavné námestie a má extenzívny charakter.

Skutočná krása sa rozvinie až po dvoch vegetačných obdobiach, kedy sa rastliny plne rozvinú a budú v zápoji.

Výsadba záhonov bude ukončená v pondelok 18.10.2021 a odborné ošetrenie brestovcov na celej Hlavnej ulici do konca októbra.